What's happening?

You Me Her: 2x4

Kot w pudełku

Podczas męskiego wieczoru Jack wpada na Ruby. Na babskiej imprezie wszyscy piją chardonnay, a Izzy i Nina zażywają molly.

You Me Her: s2e4
Mar. 07, 2017